VAT w Unii Europejskiej

VAT-UE

System Informacji Podatkowej

MF-SIP

 

MENU

Strona główna

Zmiany w przepisach prawa podatkowego

Organizacja urzędu
Karty informacyjne
Terminy podatkowe
Formularze podatkowe
Zaświadczenia
Informacje podatkowe
Dodatkowe informacje
Ogłoszenia i przetargi
Inne strony WWW
Misja i cele urzędu
Ankieta
CZAS PRACY URZĘDU
URZĄD
 Pn  7.00-18.00
 Wt  7.00-15.00
 Śr  7.00-15.00
 Cz  7.00-15.00
 Pt  7.00-15.00

KASA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

    
 Pn  7.30-17.00
 Wt  7.30-14.30
 Śr  7.30-14.30
 Cz  7.30-14.30
 Pt  7.30-14.30
KONTAKT
   

  Centrala

61 423-77-00

  Fax

61 423-77-17

  Poczta elektroniczna

  us3003@wp.mofnet.gov.pl 

  

W SERWISIE

  Formularze PIT 2014
  Podwójne opodatkowanie
  Konta bankowe
  Zwrot VAT za mat. bud.
  Praktyka Absolwencka
 

URZĄD SKARBOWY W GNIEŹNIE, 62-200 GNIEZNO UL. SPICHRZOWA 4
tel. 0-61 423-77-00


www.kip.gov.pl


PIT przez internet


Standardy Obsługi Klienta

czytaj więcej

czytaj więcej    

czytaj więcej

ww

ww

 

 

22.07.2014

Nowa strona Urzędu Skarbowego w Gnieźnie: http://www.poznan.apodatkowa.gov.pl/pl/urzad-skarbowy-w-gnieznie

   czytaj więcej

21.07.2014

Sprawdź, czy twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT.

   czytaj więcej

21.07.2014

Odliczanie podatku VAT od paliw przeznaczonych do samochodów osobowych oraz niektórych pojazdów samochodowych wykorzystywanych do celów "mieszanych".

   czytaj więcej

20.07.2014

Interpretacja ogólna – zwolnienie podmiotowe z VAT

   czytaj więcej

28.04.2014

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród XIV Powiatowego Konkursu „Finanse a Matematyka” pod patronatem Ministerstwa Finansów odbyło się w Gimnazjum nr 4 w Gnieźnie. Organizatorami konkursu są nauczyciele matematyki z Gimnazjum Nr 4 w Gnieźnie oraz Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gnieźnie. W klasyfikacji drużynowej o Puchar Naczelnika Urzędu Skarbowego zwyciężyły w kategorii szkół podstawowych Szkoła Podstawowa nr 9 w Gnieźnie, w kategorii szkół gimnazjalnych Gimnazjum w Żydowiew, a w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyło II Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie.

   czytaj więcej

27.04.2015

W dniach 29-30 kwietnia br., w związku z upływającym terminem do złożenia zeznania podatkowego, Urząd Skarbowy będzie czynny w godzinach od 7.00 do godz. 18.00.  
Jednocześnie przypominamy, że istnieje możliwość wysłania zeznania przez internet lub skorzystania z usługi wstępnie wypełnionego zeznania (PFR). 
Na sali obsługi czynne jest stanowisko komputerowe z dostępem do internetu, na którym można przesłać swoje zeznanie za pośrednictwem systemu e-Deklaracje. W razie problemów pracownicy Urzędu zapewnią fachową pomoc.

01.04.2015

Prezentacja Ministerstwa Finansów - Wsparcie w prawidłowości rozliczeń podatkowych 
i ograniczenie unikania opodatkowania. 

czytaj więcej

01.04.2015

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 2011) został zamknięty rachunek bankowy tutejszego Urzędu dotyczący dochodów państwowej jednostki budżetowej (m.in. kary grzywny nałożone w formie mandatu karnego, opłaty za wydanie wypisu z rejestru zastawów skarbowych, opłaty za udzielenie informacji komornikom sądowym, koszty egzekucyjne) nr 85 1010 1469 0013 4222 3100 0000.

Od dnia 1 kwietnia 2015 r. obowiązuje nowy rachunek bankowy nr 91 1010 1469 0013 4222 2700 0000 prowadzony przez Narodowy Bank Polski.

24.03.2015


Wyniki XIV Powiatowego Konkursu „Finanse a Matematyka” organizowanego pod patronatem Ministerstwa Finansów, przeprowadzonego w dniu 14 marca 2014 roku w Urzędzie Skarbowym w Gnieźnie.

czytaj więcej

16.03.2015

Od 15 marca 2015 roku podatnicy składający deklarację PIT-37 za 2014r., mają możliwość skorzystania z wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych. 
PFR nie oznacza jednak automatycznego składania deklaracji za podatnika. Jest tylko formą dodatkowej pomocy, która ma uprościć elektroniczne składanie dokumentów. Pojawiająca się metoda, nie jest przymusowa, ma charakter dobrowolny.

Podatnik może utworzyć swoje konto na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl Tam też otrzyma propozycję rozliczenia przygotowanego przez administrację publiczną. Usługa umożliwia podatnikowi rozliczenie indywidualne lub rozliczenie ze współmałżonkiem. Obowiązkiem podatnika jest sprawdzenie poprawności danych (w tym kwot) w polach formularza na podstawie informacji jakie uzyskał od płatnika składek (PIT-11, PIT-8C, PIT-R ). Jeżeli dane nie będą zgodne z faktycznymi przychodami, nanosi poprawki. Następnie może wysłać elektronicznie uzupełnioną przez siebie deklarację PIT-37, a następnie pobiera urzędowe potwierdzenie odbioru, tzw. UPO.

Ważne: Potwierdzeniem złożenia elektronicznej deklaracji przez podmiot jest wyłącznie pobrane UPO.

03.03.2015

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gnieźnie informuje, że w siedzibie tut. Urzędu na Sali obsługi podatników (stanowisko nr 3) uruchomiono specjalne stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, na którym można przesłać swoje zeznanie za pośrednictwem systemu e-Deklaracje. W razie problemów pracownicy Urzędu zapewnią fachową pomoc.

02.03.2015

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gnieźnie
z a p r a s z a
w dniu 7 marca 2015 r. (sobota) wszystkich Podatników
w godzinach od 9.00 – 13.00
na "Dzień otwarty"
Podczas „Dnia otwartego” Podatnicy będą mogli w szczególności:

 • złożyć roczne zeznanie podatkowe,
 • uzyskać pomoc w wypełnianiu oraz złożeniu zeznanie podatkowego drogą elektroniczną korzystając z uruchomionego stanowiska obsługi e-deklaracji,
 • uzyskać profil zaufany E-PUAP (Elektroniczna skrzynka podawcza).

Kasa Banku Spółdzielczego będzie czynna ww. godzinach.

11.02.2015

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gnieźnie uprzejmie informuje, że w podanych poniżej terminach w siedzibach ośmiu urzędów miast i gmin powiatu gnieźnieńskiego tj.:
 
- Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo, ul. Poznańska 8, 62-250 Czermiejewo
   (Zespół Szkół Publicznych w Żydowie, ul. Kościuszki 24, 62-241 Żydowo)
- Urząd Gminy Łubowo, Łubowo 1, 62-260 Łubowo
- Urząd Miasta i Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62-270 Kłecko
- Urząd Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 20, 62-280 Kiszkowo
- Urząd Gminy Mieleszyn, Mieleszyn 23, 62-212 Mieleszyn
- Urząd Gminy Niechanowo, ul. Różana 1, 62-220 Niechanowo
- Urząd Miasta i Gminy Trzemeszno, ul. G.Hen. Dąbrowwkiego 2, 62-240 Trzemeszno
- Urząd Miasta i Gminy Witkowo, ul.Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo

zorganizowano stałe punkty obsługi podatników, umożliwiające społeczności lokalnej złożenie zeznania rocznego PIT. Punkty funkcjonują według poniższego harmonogramu.

Termin

Godziny funkcjonowania

23 luty (poniedziałek)

od 9.00 do 13.00

09 i 23 marzec (poniedziałek)

od 9.00 do 13.00

13 i 20 kwiecień (poniedziałek)

od 9.00 do 13.00


W dniach 9 marca i 13 kwietnia zamiast Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo okresowy punkt podatnika czynny będzie w Żydowie (adres powyżej).

Dyżurujący pracownik zapewnia obsługę punktu w zakresie:

 • wydawania formularzy zeznań rocznych,
 • udzielania merytorycznej informacji w zakresie sposobu sporządzania rozliczenia rocznego, w tym dotyczącej możliwości skorzystania z odliczeń od podstawy opodatkowania i podatku,
 • pomoc w wykorzystaniu systemu e-deklaracje w celu przesyłania zeznań rocznych za pośrednictwem internetu,
 • przyjmowania wypełnionych przez klientów formularzy podatkowych oraz wstępnej ich weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym.

26.01.2015

Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów w sprawie terminu składania deklaracji podatkowych.

czytaj więcej

14.01.2015

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gnieźnie zaprasza na otwarte spotkanie informacyjne poświecone obowiązującym od 01 stycznia 2015 r. zmianom zasad składania dokumentów elektronicznych przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

W programie spotkania znajdą się m.in. tematy:

 • składanie dokumentów podatkowych drogą elektroniczną z możliwością wykorzystania Uniwersalnej Bramki Dokumentów,

 • bezpieczeństwo dokumentów elektronicznych,

 • pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji elektronicznych,

 • składanie deklaracji elektronicznych niewymagających kwalifikowanego podpisu elektronicznego,

 • składanie deklaracji elektronicznych wymagających kwalifikowanego podpisu elektronicznego,

 • Spotkanie odbędzie się 22 stycznia 2015 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Gnieźnie przy ul. Spichrzowej 4 (I piętro, sala nr 210). Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc proszę o potwierdzenie chęci udziału w spotkaniu dzwoniąc pod numer telefonu 61 423-77-11 lub elektronicznie: us3003@wp.mofnet.gov.pl

  09.01.2015

  Likwidacja zaświadczeń VAT-25 od 1 stycznia 2015r.

  Z dniem 1 stycznia 2015r. znosi się obowiązek uzyskania z urzędu skarbowego - dla potrzeb rejestracji sprowadzanych pojazdów z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - zaświadczenia VAT-25 potwierdzającego uiszczenie przez podatnika podatku lub brak obowiązku uiszczenia podatku z tytułu przywozu tych pojazdów.
  Zaświadczenie to nie będzie zatem już wymagane przez organy dokonujące stałej rejestracji pojazdów od dnia 1 stycznia 2015r.
  Nabywcy środków transportu rozliczający wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) będą obowiązani nadal składać do urzędu skarbowego informację o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu (VAT-23).
  Niezmieniony pozostanie także obowiązek zapłaty podatku od takich nabyć w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego.

  Podstawa prawna:
  Art.1 pkt 7 i 8 w związku z art.17 ustawy z dnia 7 lutego 2014r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 13 marca 2014r. Poz.312)

  23.12.2014

  Przypominamy Podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych (składającym zeznania podatkowe PIT-36, PIT-36L oraz CIT-8), że należną zaliczkę za miesiąc grudzień 2014 /IV kwartał 2014 r. należy uregulować do dnia 20 stycznia 2015 roku . Każda wpłata dokonana po tym terminie potraktowana zostanie nie jako wpłata na zaliczkę miesięczną, lecz jako dopłata do zobowiązania podatkowego za 2014 rok. 
  Podatnik nie wpłaca zaliczki za grudzień/IV kwartał 2014 r., jeśli przed upływem terminu do jej wpłaty (czyli przed 20 stycznia następnego roku) złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku.

  23.12.2014

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gnieźnie informuje o ogłoszeniu naboru w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej. Stanowisko - starszy inspektor ds analiz i planowania w Wieloosobowym Stanowisku Pracy Analiz i Planowania.

  czytaj więcej

  18.12.2014

  Uwaga!!! na fałszywe e-maile informujące o zwrocie podatku.

  czytaj więcej

  16.12.2014

  Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

  czytaj więcej

  16.12.2014

  Nowe zasady składania dokumentów podatkowych przez płatników.

  czytaj więcej

  10.12.2014

  Najczęściej popełniane błędy w zeznaniach rocznych podatników rozliczających się w formie ryczałtu.

  czytaj więcej

  08.12.2014

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gnieźnie informuje o drugiej sprzedaży licytacyjnej samochodu osobowego marki Mercedes Benz S320 , która odbędzie się w siedzibie Urzędu Skarbowego w Gnieźnie przy ul. Spichrzowej w dniu 15.12.2014 r. o godz. 10.00

  czytaj więcej

  22.08.2014

  Ministerstwo Finansów uruchomiło Portal Podatkowy. To pierwszy etap wdrażanego nowego systemu teleinformatycznego administracji podatkowej, wspierającego podatników w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych. Pod jednym adresem www.portalpodatkowy.mf.gov.pl znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące podatków. Portal docelowo będzie składał się z dwóch elementów: części ogólnodostępnej i dostępnej po zalogowaniu.

  czytaj więcej

  14.07.2014

  UWAGA! Ministerstwo Finansów przestrzega przed oszustami!

  Komunikat Ministerstwa Finansów ostrzegający przed próbami wyłudzenia od podatników i płatników opłaty za dokonanie rejestracji w Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników

  czytaj więcej

  14.05.2014

  W związku z pojawiającymi się przypadkami oferowania za opłatą wpisów do rejestrów przedsiębiorców, które nie stanowią Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807) wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Gospodarki są bezpłatne.

    

  22.04.2014

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gnieźnie informuje, że w dniach 28, 29 i 30 kwietnia tut. Urząd czynny będzie do godziny 18.00.
  Kasa Banku Spółdzielczego czynna będzie w tych dniach do godz. 17.00.

    

  22.04.2014

  Administracja skarbowa zaprasza na dyżury w centrach handlowych.

     czytaj więcej

  15.04.2014

  Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród XIII Powiatowego Konkursu „Finanse a Matematyka” pod patronatem Ministerstwa Finansów odbyło się w Gimnazjum nr 4 w Gnieźnie. Organizatorami konkursu są nauczyciele matematyki z Gimnazjum Nr 4 w Gnieźnie oraz Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gnieźnie. W klasyfikacji drużynowej o Puchar Naczelnika Urzędu Skarbowego w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyło II LO w Gnieźnie, w kategorii gimnazjów - Gimnazjum nr 4 w Gnieźnie a w kategorii szkół podstawowych - Szkoła Podstawowa z Goślinowa.

     czytaj więcej

  03.04.2014

  Broszura informacyjna dotycząca nowych zasad odliczania podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi.

  czytaj więcej

  26.03.2014


  Wyniki XIII Powiatowego Konkursu „Finanse a Matematyka” organizowanego pod patronatem Ministerstwa Finansów, przeprowadzonego w dniu 15 marca 2014 roku w Urzędzie Skarbowym w Gnieźnie.

  czytaj więcej

  25.03.2014

  Dobrowolne wypełnianie obowiązków podatkowych - zapłata podatku.

  czytaj więcej

  25.03.2014

  Co zrobić w przypadku braku PIT -11 lub PIT - 8C?

  czytaj więcej

  14.03.2014

  Dzień 5 kwietnia 2014r. (sobota) jest
  „Dniem otwartym” w Urzędzie Skarbowym w Gnieźnie

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gnieźnie
  z a p r a s z a
  w tym dniu wszystkich Podatników
  w godzinach od 9.00 – 13.00

  Podczas „Dnia otwartego” Podatnicy będą mogli:

  • złożyć zeznanie PIT,
  • uzyskać pomoc w wypełnianiu PIT-ów oraz złożyć roczne zeznanie podatkowe drogą elektroniczną korzystając z uruchomionego stanowiska obsługi e-deklaracji.
  • uzyskać profil zaufany E-PUAP (Elektroniczna skrzynka podawcza)

  Kasa Banku Spółdzielczego będzie czynna ww. godzinach.

   

  25.02.2014

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gnieźnie informuje, że w dniach od 27 lutego do 5 marca br. w holu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie uruchomiony zostanie punkt informacyjny Urzędu, w którym można będzie uzyskać informację związane z wypełnianiem zeznań rocznych a co najważniejsze skorzystać z możliwości wysłania takiego zeznania przez internet. Pracownicy Urzędu Skarbowego w Gnieźnie służyć będą pomocą oraz wiedzą w tych dniach od godziny 9.00 do 14.00.   

   

  24.02.2014

  Broszura informacyjna - Zastosowanie stawki podatku VAT 0% do dostaw towarów i świadczeń i usług na rzecz sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki stacjonujących w Polsce.

   

  18.02.2014

  Broszury informacyjne dotyczące ulg w rozliczeniu zeznania podatkowego za 2013 r.:
  - Ulga na dzieci za 2013 r.
  - Ulga internetowa za 2013 r.
  - Ulga rehabilitacyjna za 2013 r.
  - Ulga dla honorowych krwiodawców za 2013 r.

   

  12.02.2014

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gnieźnie zachęca do składania zeznań rocznych za 2013 r. przez Internet. Można to zrobić szybko, bezpiecznie, bez kosztów i naprawdę łatwo. Wystarczy wejść na stronę e-deklaracje.gov.pl i samemu się przekonać. Dodatkowo, ta forma przekazania zeznania powoduje najszybszy zwrot nadpłaty.

   

  12.02.2014

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gnieźnie uprzejmie informuje, że w podanych poniżej terminach w siedzibach ośmiu urzędów miast i gmin powiatu gnieźnieńskiego tj. Czerniejewo, Łubowo, Kłecko, Kiszkowo, Mieleszyn, Niechanowo, Trzemeszno, Witkowo
  zorganizowano stałe punkty obsługi podatników, umożliwiające społeczności lokalnej złożenie zeznania rocznego PIT. Punkty funkcjonują według poniższego harmonogramu.

  Termin

  Godziny funkcjonowania

  24 luty (poniedziałek)

  od 9.00 do 13.00

  10 i 24 marzec (poniedziałek)

  od 9.00 do 13.00

  7 i 28 kwiecień (poniedziałek)

  od 9.00 do 13.00


  Dyżurujący pracownik zapewnia obsługę punktu w zakresie:
  • wydawania formularzy zeznań rocznych,
  • udzielania merytorycznej informacji w zakresie sposobu sporządzania rozliczenia rocznego, w tym dotyczącej możliwości skorzystania z odliczeń od podstawy opodatkowania i podatku,
  • przyjmowania wypełnionych przez klientów formularzy podatkowych oraz wstępnej ich weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym.

   

  12.02.2014

  List otwarty Ministra Finansów oraz instrukcja elektronicznego składania deklaracji przez płatników.

    czytaj więcej

  11.02.2014

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gnieźnie uprzejmie informuje, że w związku z akcją rozliczania zeznań rocznych uruchomiono telefoniczne punkty informacyjne czynne od 7.30 do 14.30. Są to numery: 61 423-77-24, 61 423-77-56, 61 423-77-57.

   

  16.01.2014

  Zasady rozliczania podatku VAT poprzez tzw. odwrotne obciążenie przy obrocie towarami wykazanymi w załączniku nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług.

  czytaj więcej

  10.01.2014

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gnieźnie informuje, że:

  Dnia 20.01.2014 r. upływa termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za grudzień 2013 r. lub ostatni kwartał 2013 r. – zgodnie z art. 44 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

  Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał 2013 r.,  jeżeli do 20.01.2014 r. złoży zeznanie podatkowe za 2013 r. i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 45 powołanej ustawy.

  Złożenie zeznania rocznego w terminie do 20.01.2014 r. i nie dokonanie wpłaty w tym terminie skutkuje powstaniem zaległości podatkowej w podatku dochodowym w wysokości niewpłaconego podatku wynikającego z zeznania podatkowego za 2013 rok. 

  Analogiczne zasady, zgodnie z art. 25 ust. 1a i ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) obowiązują w podatku dochodowym od osób prawnych (odpowiednio do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego).

   

  18.12.2013

  Naczelnik Urzędy Skarbowego w Gnieźnie informuje, że w dniach 
   - 24.12.2013 r. 
   - 31.12.2013 r. 

  kasa Banku Spółdzielczego czynna będzie do godziny 12.00.

   

  17.12.2013

  Naczelnik Urzędy Skarbowego w Gnieźnie uprzejmie informuje, że w dniu 10 grudnia 2013 roku o godzinie 17.00 w siedzibie Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie odbyło się spotkanie informacyjne z przedsiębiorcami Powiatu gnieźnieńskiego.

    czytaj więcej

  06.12.2013

  Nowe zasady zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym od 1 stycznia 2014 r.
  Ustawą z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 1304), która wchodzi w życie od 1 stycznia 2014 r., wprowadzono nowe zasady zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych związanych z inwestycją mieszkaniową, na które od 1 maja 2004 r. wzrosła stawka podatku VAT z 7% na wyższą – obecnie 23%.

    czytaj więcej

  06.12.2013

  Ministerstwo Finansów ostrzega przed nieuczciwymi ofertami obniżenia kosztów pracowniczych.
  Ministerstwo Finansów informuje o narastającym zagrożeniu działania nieuczciwych „przedsiębiorców” oferujących obniżenie kosztów pracowniczych tj. zaliczek PIT oraz składek ZUS przy wykorzystaniu instytucji outsourcingu personalnego. Resort finansów podejmuje stosowne działania i jednocześnie informuje o mechanizmie, który stanowi realne zagrożenie interesów uczciwych przedsiębiorców.

    czytaj więcej

  28.11.2013

  Od 1 stycznia 2014 roku podatnicy będą stosować nowe limity podatkowe. Są to między innymi limity określone w m.in. w euro dla ryczałtowców, tzw. „małych podatników”, kwoty przychodów skutkującej obowiązkiem prowadzenia ksiąg rachunkowych i jednorazowej amortyzacji. Limity te są wyższe niż te, które obowiązują na 2013 rok, za sprawą wyższego średniego kursu NBP ogłoszonego na 1 października 2013 r. w stosunku do tego samego dnia roku poprzedniego. 

    czytaj więcej

  27.11.2013

  Limit prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2014 roku.
  Limit przychodów, którego osiągnięcie w 2013 roku zobowiązuje do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2014 roku wynosi 5 059 560 zł. 

    czytaj więcej

  01.10.2013

  Ministerstwo Finansów 1 października uruchomiło serwis z wykazem podmiotów dokonujących dostawy m.in. niektórych wyrobów stalowych, paliwa i złota nieobrobionego, które złożyły kaucję gwarancyjną.

  W serwisie www.kaucja-gwarancyjna.mofnet.gov.pl  znajduje się wykaz podmiotów dokonujących dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług, w której przewidziano rozwiązania przeciwdziałające nadużyciom i wyłudzaniu VAT. Jednym z nich jest instytucja odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania podatkowe w podatku VAT sprzedawcy, w przypadku dostaw takich towarów wrażliwych jak niektóre wyroby stalowe (nieobjęte mechanizmem odwrotnego obciążenia), paliwa i złoto nieobrobione.

  Skorzystanie przez nabywcę z funkcji ochronnej kaucji gwarancyjnej powoduje wyłączenie jego odpowiedzialności podatkowej.

    czytaj więcej

  27.09.2013

  Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, że Minister Finansów w dniu 12 września 2013 r. wydał interpretację ogólną (nr PT7/033/1/589/MHL/13/RD94492) w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów przez organy podatkowe w kwestii oznaczania na paragonie fiskalnym nazwy towaru lub usługi.

    czytaj więcej

  21.08.2013

  Najważniejsze zmiany w zakresie kas rejestrujących od 1 kwietnia 2013 r. wynikające z rozporządzenia z dnia 14 marca 2013 r. (wersja uwzględniająca wyjaśnienia Ministerstwa Finansów z dnia 9 sierpnia 2013 r.)

     czytaj więcej

  16.08.2013

  Paragony fiskalne - najczęstsze pytania i odpowiedzi. 

     czytaj więcej

  23.07.2013

  Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje o licytacji, która odbędzie się dnia 05.08.2013 o godz. 10:00 (miejsce licytacji: ul. Spichrzowa 4, 62-200 Gniezno). 

     czytaj więcej

  03.07.2013

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gnieźnie informuje, że w dniu 11 lipca 2013 r. o godz. 11.00 w siedzibie Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie przy ulicy Tumskiej 15 (Sala Reprezentacyjna) pracownicy Urzędu Skarbowego w Gnieźnie przeprowadzą szkolenie instruktażowe na temat stosowania kas rejestrujących oraz wydawania paragonów fiskalnych. 
  Ponadto, przedstawiona zostanie informacja na temat możliwości rozliczania się z Urzędem Skarbowym w formie elektronicznej.

   
   

  WCZEŚNIEJSZE WIADOMOŚCI

  Copyright by US

  Aktualizacja: 22.07.2015