VAT w Unii Europejskiej

VAT-UE

System Informacji Podatkowej

MF-SIP

  

MENU

Strona główna

Zmiany w przepisach prawa podatkowego

Organizacja urzędu
Karty informacyjne
Terminy podatkowe
Formularze podatkowe
Zaświadczenia
Informacje podatkowe
Dodatkowe informacje
Ogłoszenia i przetargi
Inne strony WWW
Misja i cele urzędu
Ankieta
CZAS PRACY URZĘDU
URZĄD
 Pn  7.00-18.00
 Wt  7.00-15.00
 Śr  7.00-15.00
 Cz  7.00-15.00
 Pt  7.00-15.00
KONTAKT

  Telefon prefiks (0-61)

  Centrala

423-77-00

  Fax

426-48-85
   
  

 ORGANIZACJA URZĘDUDZIAŁY - PRACOWNICY - TELEFONY
 

Urząd Skarbowy ul. Spichrzowa 4, 62-200 Gniezno

 PRACOWNIK

TELEFON
 NACZELNIK mgr Anna Wiernowolska
 
Przyjmuje interesantów w poniedziałki
 od 10.00 do 11.00 
 (61) 423-77-11
 ZASTĘPCA NACZELNIKA mgr Leszek Kasprzak (61) 423-77-11
 ZASTĘPCA NACZELNIKA mgr Wiesława Staszak (61) 423-77-11
 GŁÓWNA KSIĘGOWA mgr Alicja Brzezicka
 
(61) 423-77-16

Dział Obsługi Bezpośredniej

Kierownik Kinga Pawluk (61) 423 – 77 – 51

Referat Obsługi Bieżącej oraz Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej

Kierownik Krystyna Holko (61) 423 – 77 - 61

Referat Przetwarzania Danych oraz Czynności Sprawdzających 

Kierownik Anna Wiśniewska (61) 423 – 78 - 51

Dział Egzekucji Administracyjnej

Kierownik Katarzyna Kaźmierczak (61) 423 – 78 – 11

Dział Postępowań Podatkowych 

Kierownik Ewa Garstka (61) 423 – 77 – 21

Referat Orzecznictwa Podatkowego

Kierownik Eugeniusz Żak (61) 423 – 77 – 31

Referat Udzielania Ulg w Spłacie Zobowiązań Podatkowych oraz Zabezpieczeń i Odpowiedzialności za Zobowiązania Podatkowe

Kierownik Izabela Kaczmarek

(61) 423 – 77 - 41

Dział Rachunkowości Podatkowej

Kierownik Wioletta Labrenz (61) 423 – 78 - 31

Dział Kontroli Podatkowej

Kierownik Lech Koczan (61) 423 – 78 – 01

Samodzielny Referat Organizacji i Logistyki

p.o. Kierownik Tomasz Budnik (61) 423 – 78 – 81

Wieloosobowe Stanowisko Pracy Kadr i Szkolenia

Pracownik Mirosława Prus

(61) 423 – 78 – 87

Jednoosobowe Stanowisko Pracy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Łukasz Dynaryński (61) 423 – 78 – 88

Wieloosobowe Stanowisko Pracy Obsługi Prawnej

Koordynator Marcin Kozłowski

(61) 423 – 78 – 89

Wieloosobowe Stanowisko Pracy Informatyki

Koordynator Piotr Maćkowiak (61) 423 – 78 - 71

Wieloosobowe Stanowisko Pracy Spraw Karnych Skarbowych

Pracownik Józef Kapella (61) 423 – 78 - 97

Wieloosobowe Stanowisko Pracy Analiz i Planowania

Koordynator Marek Jankowski (61) 423 – 78 - 91

Wieloosobowe Stanowisko Pracy Rachunkowości Budżetowej

Koordynator Iwona Piechocka (61) 423 – 78 – 61
 

Copyright by US