VAT w Unii Europejskiej

VAT-UE

System Informacji Podatkowej

MF-SIP

  

MENU

Strona główna

Zmiany w przepisach prawa podatkowego

Organizacja urzędu
Karty informacyjne
Terminy podatkowe
Formularze podatkowe
Zaświadczenia
Informacje podatkowe
Dodatkowe informacje
Ogłoszenia i przetargi
Inne strony WWW
Misja i cele urzędu
Ankieta
CZAS PRACY URZĘDU
URZĄD
 Pn  7.00-18.00
 Wt  7.00-15.00
 Śr  7.00-15.00
 Cz  7.00-15.00
 Pt  7.00-15.00
KONTAKT

  Telefon prefiks (0-61)

  Centrala

423-77-00

  Fax

426-48-85

  e-mail

  

ZAŚWIADCZENIA - ZAŚWIADCZENIE O NIE ZALEGANIU W PODATKACH 

Zaświadczenie o nie zaleganiu w podatkach


Wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu lub stwierdzających stan zaległości odbywa się w Sali Obsługi Podatników Urzędu Skarbowego.

Termin wydania zaświadczenia:
 • nie później niż w terminie 7 dni
   
Opłata skarbowa:
 • opłata skarbowa od zaświadczenia w sprawie zaległości w zobowiązaniach podatkowych - 21 zł
Podanie wniesione przez jedną osobę, choćby dotyczyło więcej niż jednej sprawy podlega jednokrotnej opłacie skarbowej.
Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:
 • urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,
 • osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.
  Pobierz wzór wniosku 


Na żądanie wnioskodawcy w zaświadczeniu podaje się także informacje:

 1. czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest:
  • postępowanie mające na celu ujawnienie jego zaległości lub określenie ich wysokości,
  • postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań wnioskodawcy,
  • postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe,
 2. dotyczące:
  • okresów, z których pochodzą zaległości i ich tytułów,
  • podatków, których termin płatności został odroczony lub których płatność została rozłożona na raty.
Przy wypełnianiu wniosku prosimy zwrócić szczególną uwagę na poprawne wypełnienie pól:
 • Nazwa / nazwisko podatnika,
 • NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej),
 • podpis wnioskodawcy.
a także dołączenie do podania:
 • osoby opłacające podatek dochodowy zryczałtowany winny okazać ewidencję przychodów i potwierdzenie wpłat ZUS (od początku roku podatkowego),
  Kartę podatkową - potwierdzenie wpłat ZUS od początku roku podatkowego.
Zaświadczenie można odebrać osobiście bądź przez pełnomocnika.
W przypadku odbioru zaświadczenia przez pełnomocnika, wymagane jest złożenie w urzędzie stosownego pełnomocnictwa lub upoważnienie.
 
Zobacz PRZYDATNE PROGRAMY

Copyright by US